• سونوگرافي پارميس

  • سلامت
  • سونوگرافي پارميس مركز تخصصي غربالگري جنين با سابقه بيش از هزاران مادر باردار اماده ارائه كليه خدمات سونوگرافي از جمله سونوگرافي هاي بارداري، سونوگرافي تخصصي زنان و سونوگرافي ساير اندام ها به صورت تخصصي ميباشد.

  • افزودن
  • گیس آفتاب

  • سلامت
  • این کانال برای تقویت "دوست داشتن خود" تشکیل شده و آموزه های آن، مبتنی بر "فقط دانسته های شما"ست ارزشمندترین هدیه خداوند به تو خودت هستی؛ عاشق خودت باش تماس با ما: https://www.t.me/selflove_bot?start=08OTg1MzgyNA

  • افزودن