المپیاد و مسابقات علمی - آیریسک
  • المپیاد و مسابقات علمی - آیریسک

  • آموزشی 0
  • آیریسک از سال 1386 برگزارکننده دوره‌های المپیاد و مسابقات علمی در سراسر ایران است. بخشی از مدال‌های ایران در مسابقات جهانی دستاورد آیریسک است.
  • افزودن به تلگرام