سونوگرافي پارميس
  • سونوگرافي پارميس

  • سلامت 0
  • سونوگرافي پارميس مركز تخصصي غربالگري جنين با سابقه بيش از هزاران مادر باردار اماده ارائه كليه خدمات سونوگرافي از جمله سونوگرافي هاي بارداري، سونوگرافي تخصصي زنان و سونوگرافي ساير اندام ها به صورت تخصصي ميباشد.
  • افزودن به تلگرام